| ค้นหาข้อมูล เพื่อเตรียมมอบตัว
 
ค้นหาข้อมูล เพื่อกรอกประวัติ ใช้ในการเตรียมมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2563
 
 
ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาน